Diagnostisch

Verband visusverlies en vermoeidheid MS

Een verminderd gezichtsvermogen bij MS hangt sterk samen met lichamelijke vermoeidheid. Omdat gezichtsvermogen goed gemeten kan worden, kan het gebruikt worden om grip te krijgen op algemenere, moeilijk te beschrijven symptomen bij MS.
Lees Meer
  • 29/09/2015

MRI en bijwerkingen MS-medicijnen

De mogelijkheden van MRI kunnen beter benut worden in de behandeling van patiënten met MS. Zo kan in geval van gevaarlijke bijwerkingen van medicijnen tijdig worden ingegrepen.
Lees Meer
  • 22/09/2015

Een nieuw mechanisme voor remyelinisatie

Onderzoekers in Canada hebben de wetenschappelijke literatuur samengevat om een beter beeld te krijgen van de rol die bepaalde enzymen spelen in het beïnvloeden van eiwitten die een rol spelen bij de reparatie van myeline.
Lees Meer
  • 24/02/2015

Vroege ontdekking schade aan netvlies

Onderzoek toont aan dat bij mensen, die al op jonge leeftijd MS kregen, de zenuwvezels van het netvlies onherstelbaar beschadigd raakten in vergelijking met mensen die op latere leeftijd MS kregen.
Lees Meer
  • 10/02/2015

Bloeddoorstroming halsaders geremd

Onderzoekers hebben met een nieuwe techniek vastgesteld dat de stroomsnelheid van het bloed in de binnenste halsaders van een groep MS-patiënten verlaagd was en vaker vernauwingen hadden in de binnenste halsaders dan gezonde proefpersonen.
Lees Meer
  • 21/11/2014

Corticale laesies op ultra hoog veld MRI

Ultra hoog veld MRI kan worden gebruikt om kleine afwijkingen in de hersenschors te vinden. Het herkennen van subpiale laesies blijft echter moeilijk, ondervonden onderzoekers uit Oostenrijk en de VS.
Lees Meer
  • 31/10/2014

Hersenvliezen en multiple sclerose

Hersenvliezen zijn weefsels die het centrale zenuwstelsel omringen en beschermen. Mogelijk gaan de hersenvliezen een rol spelen in de toekomstige behandeling van multiple sclerose.
Lees Meer
  • 21/10/2014

Vroeg ontdekken complicaties bij Tysabri

Uit MRI scans blijkt dat PML-gerelateerde afwijkingen als bijwerking van Tysabri zich vaak op één specifieke plek ontwikkelen en al zichtbaar zijn voordat de MS-patiënten klinische verschijnselen hebben.
Lees Meer
  • 10/10/2014