skip to Main Content
Het Onderzoekspad Van… Karim Kreft

Het onderzoekspad van… Karim Kreft

In deze nieuwe serie interviewt Nicole Mulders jonge onderzoekers die wetenschappelijk onderzoek doen naar MS aan een Nederlandse universiteit. In aflevering 2 spreekt zij met Karim Kraft, gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

Door: Nicole Mulders

Karim KreftKarim Kreft studeerde geneeskunde en volgde een Master of Science in Clinical Research, beide aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens zijn studie had hij met name interesse in immunologie en neurologie en besloot daarin verder te gaan. “Immunologie is een interessant, breed terrein en met neurologie kan ik de diepte in duiken. MS verbindt die twee.”

De complexiteit van MS maakt het lastig. En interessant.”

— Karim Kreft

Een logisch gevolg van zijn interesse was zijn promotietraject. Via MS Research had het MS centrum Rotterdam een subsidie ontvangen, waardoor zijn promotietraject mogelijk werd. Een lang traject, erkent hij. Het eindresultaat was zijn proefschrift  ‘Functional immunogenetics of multiple sclerosis.’

Het voordeel dat Kreft wellicht tijdens zijn promotie-traject had, was het feit dat hij een bekende was op de universiteit. Hij behoorde tot de 10% van de beste studenten van zijn opleiding. “Misschien was dat een pré.”

Kreft heeft voor zijn promotie-onderzoek samen gewerkt in een internationaal team, met daarin zijn professoren, collega wetenschappers, een team van analisten en afstudeerstudenten die begeleid werden tijdens het uitvoeren van hun afstudeeronderwerp en het schrijven van hun scriptie.

Publicaties

Kreft heeft veel gepubliceerd over zijn onderzoek. Zijn artikelen  -”ik schat een stuk of elf” – zijn gepubliceerd in topbladen als Brain. “Op een gegeven moment weet je hoe het werkt rondom publicaties. Natuurlijk besef je dat het impact van je onderzoek groter is als jouw artikelen vaker geciteerd worden.” De redacties van de bladen zijn volgens Kreft heel kritisch. “Zij krijgen veel manuscripten binnen, waaruit ze moeten selecteren. De reviewers die de manuscripten inhoudelijk beoordelen, weten van wanten.”

Dat Kreft heel gedreven is in zijn vakgebied blijkt ook uit het feit dat hij van 2004 tot 2010 ambassador van de geneeskundeopleiding op de Rotterdamse universiteit was. Vanaf 2006 mocht hij zich zelfs ‘first ambassador’ noemen.

Als ambassador gaf hij met zijn collega-ambassadors voorlichting over de opleiding geneeskunde, de faculteit en de universiteit en de stad Rotterdam op middelbare scholen, open dagen van de universiteit en op beurzen, zoals de studiebeurs in Utrecht en Eindhoven. Doel was om middelbare scholieren voor te lichten over wat de studie inhoudt, wat ze konden verwachten en hoe het onderwijs er uit ziet.

Daarnaast konden ze een dag meelopen op de universiteit om te zien hoe de sfeer is en hoe het onderwijs wordt gegeven. Later werd Kreft zelfs ‘first-ambassador’. Dat hield in dat hij met de communicatie-adviseurs van de universiteit de coördinatie had over het team van zo’n twintig ambassadors. “Daarbij bekeken we hoe we de voorlichtingen het beste konden inrichten, evalueerden we bijeenkomsten en organiseerden we trainingen voor de ambassadors om de kwaliteit zo hoog mogelijk te maken.”

Communicatiestijlen

Helder is wat het ambassadeurschap inhoudt. Maar wat heeft het persoonlijk voor Kreft betekend? “Ik heb veel geleerd over communicatiestijlen. Die kennis kan je ook gebruiken voor de communicatie met patiënten in de spreekkamer en voorlichting aan patiënten over nieuwe ontwikkelingen over MS.” Ook nam hij kennis van de do’s en don’ts van het geven van presentaties. Informatie die ook te gebruiken is voor presentaties op grote internationale MS-congressen.

Daarnaast leerde hij hoe je het beste kunt functioneren in een team en hoe je een team moet aansturen. “Het leuke was dat de first-ambassadors van de verschillende opleidingen van de Erasmus Universiteit eens per maand bij elkaar kwamen om ook opleidingsoverstijgende zaken te bespreken. Daar kon je ook veel van leren.”

Vanwaar zijn fascinatie voor MS? “MS heeft veel uitingsvormen, en dat maakt het interessant. Ik ben benieuwd welke factoren MS verklaren. Natuurlijk heb je veel verschillen tussen patiënten en dat fascineert me. De interactie tussen het immuunsysteem en het centrale zenuwstelsel zijn leidend in MS. En boeiend.”

Kreft is vooral getriggerd door de vraag hoe MS is ontstaan.”Als we dat weten, kunnen we nog beter gaan nadenken over een oplossing.”

Mythes

Natuurlijk heeft ook de MS-wereld te lijden onder mythes. Neem de Italiaanse onderzoeker Zamboni, verbonden aan de Universiteit van Ferrara. Die was jaren geleden in het nieuws omdat hij beweerde dat driekwart van de MS-patiënten een bloedaderprobleem richting de hersenen heeft. Met dotteren zou volgens hem veel te verhelpen zijn. Een ander concept is dat goede voeding MS zou kunnen beïnvloeden.

Kreft: “Daar is in beide gevallen geen overtuigend wetenschappelijk bewijs voor. Dus ik kan daar niets mee.” Ook de MS-wereld ondersteunt deze bevindingen niet.

Wat volgens Kreft wel duidelijk is dat in het gros van de MS-gevallen een infectie met het Epstein Barr virus, dat de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt, aan MS ten grondslag ligt. “Het kan zelfs zijn dat je er als kind niets van merkt, dat je het virus, dat de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt, hebt. Evengoed kan je het toch onder de leden hebben.”

Het lastige is, erkent Karim, dat meerdere factoren van invloed kunnen zijn op MS. “Het gaat waarschijnlijk om een combinatie van factoren.”

Immuunsysteem

Eén vorm van MS, de relapsing-remitting, waarin de ziekte-activiteiten van tijd tot tijd opvlammen, is goed te onderdrukken met medicijnen. “En werkt het ene middel niet, dan kan je een ander middel gebruiken. Dat is een vooruitgang. Maar uiteindelijk gaat het hierbij om onderdrukking van het immuunsysteem, en we willen natuurlijk iets vinden dat meer doet dan dat.”

Er is al veel vooruitgang geboekt, aldus Kreft. “Weten we de oorzaak, dan kunnen we werken aan een medicijn die dat aanpakt in plaats van het immuunsysteem te onderdrukken. Maar zover zijn we nog niet.” Een medicijn tegen MS hiervoor vinden binnen vijf of tien jaar, lijkt hem dan ook onwaarschijnlijk. “Je moet hierover eerlijk zijn en patiënten geen valse hoop geven.”

Andere invalshoek

Lastig maar logisch is dat de verschillende promovendi en wetenschappers een andere invalshoek kiezen en het voor de MS-patiënt niet duidelijk is wat ten grondslag ligt aan MS. Want; wat is de waarheid?

Aan de andere kant is het hoopvol dat er veel onderzoek naar MS wordt gedaan, en dat dat uiteindelijk hopelijk tot een oplossing, een medicijn zal leiden.

Kreft studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en deed tegelijkertijd de Master of Science Clinical Research, ook aan de Erasmus. Hij deed mee aan het uitwisselingsprogramma naar de Harvard University in Boston. Hij is reeds geregistreerd immunoloog. Momenteel volgt hij een opleiding tot neuroloog.
Dit bericht heeft 1 reactie
Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top