skip to Main Content

Klinisch

Meerdere oorzaken bij overlijden door MS

Doel van het onderzoek: beter inzicht krijgen in de ingewikkelde patronen van oorzaken die bijdragen aan overlijden ten gevolge van MS, door de relatie tussen MS en andere doodsoorzaken zoals die vermeld zijn op overlijdensaktes te onderzoeken.

MS en NMOSD

Ondanks dat de symptomen, de klinische presentatie en/of de afwijkingen op MRI in sommige patiënten typisch zijn voor multipele sclerose, kan toch niet altijd goed onderscheid worden gemaakt met neuromyelitis optica spectrum ziekten (NMOSD).
MS Onderzoek - Klinisch

Invloed griepvaccin

Bij mensen met MS is er een verband tussen influenza infectie en acute ziekenhuisopname. Noorse onderzoekers ontdekten dat griepvaccinatie verergering van MS-gerelateerde symptomen voorkomen en daardoor ook ziekenhuisopname.

Voorspellen wie SPMS ontwikkelt 

Onderzoekers uit ondermeer Londen hebben 120 mensen gevolgd die tussen 1984 en 1987 een eerste mogelijke aanval van MS (CIS) hebben gehad. Dertig jaar later blijkt dat het verloop van de ziekte uiteenloopt, sommige mensen krijgen al snel een handicap, bij anderen is het verloop veel gunstiger.

Aandoeningen maagdarmstelsel 

Niet-verklaarbare (functionele) aandoeningen van het maagdarmstelsel hebben een negatieve invloed op de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven bij MS.
Back To Top