Slikproblemen Bij MS

Slikproblemen bij MS

Een kwart van de mensen met MS zou, volgens een nieuwe studie uit Griekenland, slikproblemen (dysfagie) ervaren. Omdat veel mensen de risico’s niet goed overzien, pleiten de onderzoekers voor meer aandacht voor slikproblemen bij MS.
SNfL En Presymptomatische MS

sNfL en presymptomatische MS

De sNfL-waarden bij mensen met MS waren 6 jaar voordat de klinische verschijnselen zich voordeden verhoogd. Dit betekent dat er sprake zou kunnen zijn van een zogenaamde prodromale fase, die verschillende jaren kan duren. Tijdens deze fase vindt er reeds demyelinisatie plaats.
Vitamine D En Progressieve MS

Vitamine D en Progressieve MS

In dit onderzoek is een bescheiden verband gevonden tussen vit.D3 en de verhouding tussen gezond en afwijkend hersenweefsel, wat mogelijk kan wijzen op een beschermende invloed van vitamine D op myeline.
Positieve Effecten Van Sport

Positieve effecten van sport

Twee verschillende soorten training verbeteren slaap en verminderen depressies bij mensen met MS, maar hebben geen invloed op vermoeidheid, paresthesie* en het niet kunnen verdragen van onzekerheid.
Hoog Ziekteverzuim Rond Diagnose MS

Hoog ziekteverzuim rond diagnose MS

De frequentie van werkverzuim is hoog rond de periode van de diagnose MS. Mensen met MS met een hoge werkafwezigheid rapporteren een lagere HRQoL (gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven) en een hogere ziekte-impact.
Kwaliteit Van Leven Bij Kinderen Met MS

Kwaliteit van leven bij kinderen met MS

Kinderen met MS hebben een verhoogd risico op depressie, vermoeidheid en afname van gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven. Daarnaast zijn de aanwezigheid van een depressie en vermoeidheid ook nog voorspellend voor de afname van gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven.
Wearing-off-effect Bij Tysabri

Wearing-off-effect bij Tysabri

Wearing-off-effect bij Tysabri Mensen met MS die Tysabri (natalizumab) gebruiken als medicijn, krijgen soms aan het eind van de infuusperiode (4 weken) een toename van hun MS-klachten. Voor hen voelt het alsof het medicijn is uitgewerkt en zij weer aan…

Van RRMS Naar SPMS

Van RRMS naar SPMS

Risico factoren voor het krijgen van SPMS: Het is niet te voorspellen wanneer RRMS precies overgaat naar SPMS. Wel zijn er gedachten over de risico factoren voor overgang naar SPMS. Onderzoekers hebben gekeken of deze gedachten kloppen en hebben geconcludeerd dat…

Hersenkrimp En SPMS

Hersenkrimp en SPMS

Onderzoek met MRI-scans bij 230 mensen met MS laat zien dat bij progressieve MS de hersenkrimp van de buitenste laag van de hersenen, de cortex, waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de snellere achteruitgang van het cognitief functioneren bij deze groep patiënten.…

Effect Leefstijl Op Ernst Van MS

Effect leefstijl op ernst van MS

Er is geen verband tussen levenslang alcohol drinken en de ernst van MS, maar wel tussen levenslang roken en de ernst van MS. Alcoholconsumptie kan het effect van roken op de ernst van de ziekte verzwakken. Het is onbekend waarom…