Klinisch

Voorspellers Handicapprogressie

Voorspellers handicapprogressie

Voorspellers handicapprogressie De aanwezigheid van vroege ruggenmerg laesies lijkt op lange termijn een belangrijke voorspeler van handicap progressie. Gelijktijdige aanwezigheid van zowel vroege infratentoriale¹ als ruggenmerg laesies geven geen duidelijke verschillen in de voorspelling van handicapprogressie. Voor het onderzoek zijn 153…

Lees meer
  • 30/08/2019
IgG, OCB En AHSCT

IgG, OCB en aHSCT

Productie van immunoglobulines en de neurofilament light-waarde nemen af na autologe hematopoïetische stamceltransplantatie, oligoklonale banden zijn, in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, bij een deel van de onderzochte personen niet meer zichtbaar na aHSCT.
Lees meer
  • 15/08/2019
Arbeidsparticipatie Bij MS

Arbeidsparticipatie bij MS

Uit een nieuwe studie waarbij Nederlandse onderzoekers, maar ook het Nationaal MS Fonds betrokken zijn, blijkt dat de mate van invaliditeit en de mate van executief functioneren (multitasking, overzicht houden, plannen) een voorspeller zijn voor de arbeidsparticipatie van mensen met MS.
Lees meer
  • 06/08/2019
MS En Aangezichtspijn

MS en aangezichtspijn

Mensen met trigeminusneuralgie, ook wel aangezichtspijn, hebben last van kortdurende, zeer heftige pijnaanvallen (enkele seconden tot minuten) in het aangezicht. Tussen de pijnaanvallen door is er vaak geen pijn in het aangezicht.
Lees meer
  • 24/07/2019
Moederschap En Aanpassing Aan MS

Moederschap en aanpassing aan MS

Voor moeders duurt het langer om de ziekte te accepteren en zij ervaren meer depressieve symptomen, een minder gevoel van welzijn en minder tevredenheid over zichzelf dan kinderloze vrouwen.
Lees meer
  • 19/07/2019
Vroege Schade Binnenoor Bij MS

Vroege schade binnenoor bij MS

In een Italiaans onderzoek bleken mensen die net de diagnose MS gekregen hadden, al een verminderde functie van het binnenoor te hebben. Dit werd vastgesteld terwijl zij aangaven dat zij geen gehoorproblemen hadden.
Lees meer
  • 02/07/2019
Keizersnede, Flesvoeding En Ontstaan MS

Keizersnede, flesvoeding en ontstaan MS

Italiaans onderzoek heeft uitgewezen dat er verband bestaat tussen bevallen via een keizersnede, het geven van flesvoeding en vroeger ontstaan van MS. Aan dit onderzoek namen 2555 personen met RRMS deel.
Lees meer
  • 21/06/2019
Ouder Worden Met MS

Ouder worden met MS

Jongere mensen met MS hebben minder vaak last van cognitieve stoornissen dan oudere mensen met MS. De jongere mensen met MS die wel cognitieve stoornissen hebben, hebben stoornissen op dezelfde cognitieve domeinen als de oudere mensen met MS. De stoornissen zijn dus waarschijnlijk niet gerelateerd aan leeftijd maar aan MS zelf.
Lees meer
  • 23/05/2019