Klinisch

Hoog Ziekteverzuim Rond Diagnose MS

Hoog ziekteverzuim rond diagnose MS

De frequentie van werkverzuim is hoog rond de periode van de diagnose MS. Mensen met MS met een hoge werkafwezigheid rapporteren een lagere HRQoL (gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven) en een hogere ziekte-impact.
Lees Meer
  • 18/10/2019
Kwaliteit Van Leven Bij Kinderen Met MS

Kwaliteit van leven bij kinderen met MS

Kinderen met MS hebben een verhoogd risico op depressie, vermoeidheid en afname van gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven. Daarnaast zijn de aanwezigheid van een depressie en vermoeidheid ook nog voorspellend voor de afname van gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven.
Lees Meer
  • 15/10/2019
Wearing-off-effect Bij Tysabri

Wearing-off-effect bij Tysabri

Wearing-off-effect bij Tysabri Mensen met MS die Tysabri (natalizumab) gebruiken als medicijn, krijgen soms aan het eind van de infuusperiode (4 weken) een toename van hun MS-klachten. Voor hen voelt het alsof het medicijn is uitgewerkt en zij weer aan…

Lees Meer
  • 10/10/2019
Van RRMS Naar SPMS

Van RRMS naar SPMS

Risico factoren voor het krijgen van SPMS: Het is niet te voorspellen wanneer RRMS precies overgaat naar SPMS. Wel zijn er gedachten over de risico factoren voor overgang naar SPMS. Onderzoekers hebben gekeken of deze gedachten kloppen en hebben geconcludeerd dat…

Lees Meer
  • 01/10/2019
Hersenkrimp En SPMS

Hersenkrimp en SPMS

Onderzoek met MRI-scans bij 230 mensen met MS laat zien dat bij progressieve MS de hersenkrimp van de buitenste laag van de hersenen, de cortex, waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de snellere achteruitgang van het cognitief functioneren bij deze groep patiënten.…

Lees Meer
  • 26/09/2019
Effect Leefstijl Op Ernst Van MS

Effect leefstijl op ernst van MS

Er is geen verband tussen levenslang alcohol drinken en de ernst van MS, maar wel tussen levenslang roken en de ernst van MS. Alcoholconsumptie kan het effect van roken op de ernst van de ziekte verzwakken. Het is onbekend waarom…

Lees Meer
  • 24/09/2019
Voorspellers Handicapprogressie

Voorspellers handicapprogressie

Voorspellers handicapprogressie De aanwezigheid van vroege ruggenmerg laesies lijkt op lange termijn een belangrijke voorspeler van handicap progressie. Gelijktijdige aanwezigheid van zowel vroege infratentoriale¹ als ruggenmerg laesies geven geen duidelijke verschillen in de voorspelling van handicapprogressie. Voor het onderzoek zijn 153…

Lees Meer
  • 30/08/2019
IgG, OCB En AHSCT

IgG, OCB en aHSCT

Productie van immunoglobulines en de neurofilament light-waarde nemen af na autologe hematopoïetische stamceltransplantatie, oligoklonale banden zijn, in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, bij een deel van de onderzochte personen niet meer zichtbaar na aHSCT.
Lees Meer
  • 15/08/2019
Arbeidsparticipatie Bij MS

Arbeidsparticipatie bij MS

Uit een nieuwe studie waarbij Nederlandse onderzoekers, maar ook het Nationaal MS Fonds betrokken zijn, blijkt dat de mate van invaliditeit en de mate van executief functioneren (multitasking, overzicht houden, plannen) een voorspeller zijn voor de arbeidsparticipatie van mensen met MS.
Lees Meer
  • 06/08/2019
MS En Aangezichtspijn

MS en aangezichtspijn

Mensen met trigeminusneuralgie, ook wel aangezichtspijn, hebben last van kortdurende, zeer heftige pijnaanvallen (enkele seconden tot minuten) in het aangezicht. Tussen de pijnaanvallen door is er vaak geen pijn in het aangezicht.
Lees Meer
  • 24/07/2019