Moeilijk Woorden Kunnen Vinden

Moeilijk woorden kunnen vinden

Moeilijk woorden kunnen vinden en MS: in dit onderzoek is het vóórkomen van en de aard van het “moeilijk kunnen vinden van woorden” bij mensen met vroege MS onderzocht.
Voorspellen Wie SPMS Ontwikkelt 

Voorspellen wie SPMS ontwikkelt 

Onderzoekers uit ondermeer Londen hebben 120 mensen gevolgd die tussen 1984 en 1987 een eerste mogelijke aanval van MS (CIS) hebben gehad. Dertig jaar later blijkt dat het verloop van de ziekte uiteenloopt, sommige mensen krijgen al snel een handicap, bij anderen is het verloop veel gunstiger.
Aandoeningen Maagdarmstelsel 

Aandoeningen maagdarmstelsel 

MS Onderzoek: Niet-verklaarbare (functionele) aandoeningen van het maagdarmstelsel hebben een negatieve invloed op de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven bij MS.
Slikproblemen Bij MS

Slikproblemen bij MS

Een kwart van de mensen met MS zou, volgens een nieuwe studie uit Griekenland, slikproblemen (dysfagie) ervaren. Omdat veel mensen de risico’s niet goed overzien, pleiten de onderzoekers voor meer aandacht voor slikproblemen bij MS.
SNfL En Presymptomatische MS

sNfL en presymptomatische MS

De sNfL-waarden bij mensen met MS waren 6 jaar voordat de klinische verschijnselen zich voordeden verhoogd. Dit betekent dat er sprake zou kunnen zijn van een zogenaamde prodromale fase, die verschillende jaren kan duren. Tijdens deze fase vindt er reeds demyelinisatie plaats.
Vitamine D En Progressieve MS

Vitamine D en Progressieve MS

In dit onderzoek is een bescheiden verband gevonden tussen vit.D3 en de verhouding tussen gezond en afwijkend hersenweefsel, wat mogelijk kan wijzen op een beschermende invloed van vitamine D op myeline.
Positieve Effecten Van Sport

Positieve effecten van sport

Twee verschillende soorten training verbeteren slaap en verminderen depressies bij mensen met MS, maar hebben geen invloed op vermoeidheid, paresthesie* en het niet kunnen verdragen van onzekerheid.
Hoog Ziekteverzuim Rond Diagnose MS

Hoog ziekteverzuim rond diagnose MS

De frequentie van werkverzuim is hoog rond de periode van de diagnose MS. Mensen met MS met een hoge werkafwezigheid rapporteren een lagere HRQoL (gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven) en een hogere ziekte-impact.
Kwaliteit Van Leven Bij Kinderen Met MS

Kwaliteit van leven bij kinderen met MS

Kinderen met MS hebben een verhoogd risico op depressie, vermoeidheid en afname van gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven. Daarnaast zijn de aanwezigheid van een depressie en vermoeidheid ook nog voorspellend voor de afname van gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven.
Wearing-off-effect Bij Tysabri

Wearing-off-effect bij Tysabri

Wearing-off-effect bij Tysabri Mensen met MS die Tysabri (natalizumab) gebruiken als medicijn, krijgen soms aan het eind van de infuusperiode (4 weken) een toename van hun MS-klachten. Voor hen voelt het alsof het medicijn is uitgewerkt en zij weer aan…