Moeilijk woorden kunnen vinden

Moeilijk woorden kunnen vinden en MS

Het moeilijk kunnen vinden van woorden wordt vaak, reeds in een vroeg stadium van de ziekte, gemeld door mensen met MS.

MS leidt niet alleen tot lichamelijke ongemakken maar het kan ook, in een aantal gevallen, de werking van onze geest beïnvloeden. Mensen met MS kunnen (lichte) taalproblemen krijgen. Het moeilijk kunnen vinden van woorden is één van de kenmerken. Dit probleem wordt vaak gemeld door mensen met MS, maar blijft tot nu toe onderbelicht.

Het onderzoek

In dit onderzoek is het vóórkomen van en de aard van het “moeilijk kunnen vinden van woorden” bij mensen met vroege MS onderzocht.

Van twee groepen mensen (n= 185 en n=55) met vroege MS (MS gediagnosticeerd ≤ 5 jaar geleden) en van één controle groep met gezonde vrijwilligers (n= 50) is informatie verzameld. Dit werd gedaan via patiënten rapportage, het testen van de cognitieve* hersenprocessen en met behulp van MRI.

Alle deelnemers aan het onderzoek is gevraagd om te rapporteren over de frequentie en de ernst van hun cognitieve problemen. Daarnaast hebben zij opdrachten uitgevoerd in het kader van een RAN (Rapid Automatized Naming) test. Ook de lexicale toegangssnelheid**, het geheugen, het genereren van woorden en de efficiëntie van cognitieve processen zijn getest en gemeten.

De resultaten van bovengenoemde onderzoeken zijn objectief beoordeeld evenals de uitkomsten van een MRI onderzoek. Met de MRI zijn de regionale corticale dikte, het volume van de grijze stof in de hersenschors en de dieper gelegen hersengebieden, en het volume van de T2 laesies gemeten. Relaties tussen de, door de mensen met MS, gerapporteerde problemen met het moeilijk kunnen vinden van woorden, de cognitieve prestaties en de neurale correlaten *** zijn hiermee onderzocht.

Resultaten

Mensen met MS rapporteren het moeilijk kunnen vinden van woorden het vaakst. Het is tevens de enige klacht, die meer door mensen met MS, dan door gezonde vrijwilligers is gerapporteerd. Alleen de RAN-test heeft verschillen laten zien tussen mensen met MS, die problemen hebben met het vinden van woorden, mensen met MS zonder cognitieve problemen en gezonde mensen.

Ook is een duidelijke relatie aangetoond tussen het dunner worden van de grijze stof in het pariëtale gebied in de linkerhersenhelft  en verminderde RAN-prestaties. De precuneus**** speelt hierbij een belangrijke rol.

Conclusie

Resultaten van de patiënten rapportage, de geteste cognitieve hersenprocessen en het MRI onderzoek tonen aan dat het moeilijk kunnen vinden van woorden door mensen met MS een vaak voorkomend en aan de ziekte gerelateerd probleem is. Dit wordt veroorzaakt door het dunner worden van de grijze stof in het pariëtale gebied in de linkerhersenhelft.

* Cognitie is het vermogen om kennis op te nemen en verwerken bedoeld, maar ook zaken als waarnemen, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie.

** Lexicale toegangssnelheid. Dit is de snelheid waarmee een persoon moeiteloos op het juiste moment het juiste woord beschikbaar kan maken. Dit woord wordt gevonden in het mentale lexicon, dat onderdeel uitmaakt van het lange-termijn geheugen. Hierin worden woorden die we ons vanaf de babytijd eigen maken opgeslagen.

*** Neurale correlaten zijn hersengebieden/-structuren/-stofjes die samenhangen met bepaalde aandoeningen, gedrag, gevoelens of gedachten.

**** De precuneus of voorwig is een deel van de pariëtale kwab van de grote hersenen.

Bron: Brandstadter R., Fabian M, Leavitt VM, Krieger S, Yeshokumar A, Katz Sand I, Klineova S, Riley CS, Lewis C, Pelle G, Lublin FD, Miller AE, Sumowski JF. The Corinne Goldsmith Dickinson Center for MS, Department of Neurology, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY, USA. Department of Neurology, Columbia University Irving Medical Center, New York, NY, USA.
Mult Scler. 2019 Nov 19

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31741430

 

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *