skip to Main Content

Unieke antilichamen tegen grijze stof ontdekt

Amerikaanse onderzoekers hebben antilichamen in het liquor van MS-patiënten gevonden die pas kort de diagnose hebben en die alleen bij mensen met MS lijken voor te komen. Deze antilichamen waren gericht tegen de cellichamen van neuronen en astrocyten. Mogelijk zijn ze geschikt als indicator om sneller MS vast te stellen.

B-cellen zijn een bepaald type witte bloedcellen die een rol spelen bij de afweer. Ze produceren antilichamen, ook immunoglobulines genoemd, die helpen lichaamsvreemde stoffen zoals virussen en bacteriën op te ruimen. Bij MS en andere auto-immuunziekten zien de B-cellen ten onrechte lichaamseigen cellen als lichaamsvreemd en gaan daar ook antilichamen tegen produceren. De laatste jaren komen onderzoekers steeds meer te weten over wat B-cellen precies doen bij MS.

Zo ontdekten Amerikaanse onderzoekers enkele jaren geleden dat er een speciaal soort B-cellen voorkomt in de liquor van mensen met een beginnende schubvorm van MS. In deze B-cellen bleek een patroon van unieke mutaties voor te komen in dat deel van het DNA dat codeerde voor het immunoglobuline dat die B-cel produceerde. Het genetisch materiaal van B-cellen verandert weliswaar altijd als die B-cellen een lichaamsvreemde stof ontdekken. B-cellen met deze unieke mutaties kwamen niet voor in de liquor van gezonde mensen. Het ging om zes mutaties. De onderzoekers noemden het mutatiepatroon de antistof gen signatuur, afgekort AGS.

Er is nu een nieuw onderzoek van deze Amerikanen gepubliceerd waarin ze gekeken hebben of de bijzondere B-cellen hersenweefsel, en zo ja welk type hersenweefsel, herkenden als lichaamsvreemd. Met moleculair-biologische technieken isoleerden ze de B-cellen uit de liquor van tien mensen met beginnende MS en een met de ziekte van Devic. Ze vermeerderen de unieke stukjes DNA en de daardoor gecodeerde immunoglobulines. De immunoglobulines brachten ze bij plakjes weefsel uit de grijze en witte stof van menselijke hersenen.

De immunoglobulines van de mensen met MS bleken te binden aan de cellichamen van neuronen en aan astrocyten, cellen dus in de grijze stof. Ze herkenden geen myeline. Bij de persoon met de ziekte van Devic werd geen hersenweefsel herkend.

Het is belangrijk om te begrijpen wat er in het begin van de ziekte gebeurt, zeggen de onderzoekers. Misschien kan met deze immunoglobulines een methode ontwikkeld worden waarmee je zekerder en sneller dan met de huidige diagnostische methoden MS vast kunt stellen.

Bron: Ligocki AJ, Rivas JR, Rounds WH, Guzman AA, Li M, Spadaro M, Lahey L, Chen D, Henson PM, Graves D, Greenberg BM, Frohman EM, Ward ES, Robinson W, Meinl E, White CL, Stowe AM, Monson NL – University of Texas and Stanford University, California, USA and Ludwig-Maximillian University, Germany.
ASN Neuro, 2015 Oct 21;7(5). pii: 1759091415609613. doi: 10.1177/1759091415609613. Print 2015 Oct.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26489686

Dit bericht heeft 0 reacties
Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top