homesitemapcontactA+

Preklinisch

Laesies in apen MS

In MS laesies produceren de ontstekingscellen zuurstofradicalen en deze veroorzaken oxidatieve stress met schade aan omliggende cellen als gevolg. Dit proces blijkt zeer goed te worden nagebootst in het penseelaapje met apen MS.
Lees meer
  • 12-08-2017
Ontregelde Hersencellen

Ontregelde hersencellen

In de hersencellen van mensen met MS is veel Rab32 aanwezig. De aanwezigheid van grote hoeveelheden van dit molecuul verstoort de samenwerking tussen de celonderdelen en kan zelfs tot celdood leiden. Dit is een stukje van de puzzel voor het begrijpen van MS.
Lees meer
  • 23-05-2017
Epstein-Barr Virus En MS

Epstein-Barr virus en MS

Epstein-Barr virus (EBV) lijkt een verbinding te hebben met MS. Veel mensen zijn drager van EBV en in een klein deel van de mensen veroorzaakt EBV de ziekte van Pfeiffer. Deze laatste groep mensen heeft een grotere kans om MS te krijgen dan mensen, die de ziekte van Pfeiffer niet hebben gehad.
Lees meer
  • 25-04-2017
Mogelijk Herstel Myeline Bij MS

Mogelijk herstel myeline bij MS

Wetenschappers van onder andere de Queen’s University in Belfast hebben specifieke cellen van het immuunsysteem geïdentificeerd die bepalend zijn voor reparatie van myeline.
Lees meer
  • 11-04-2017
Epstein-Barr Virus En MS

Epstein-Barr virus en MS

Er is steeds meer bewijs dat infectie met het Epstein-Barr virus (EBV) een rol speelt in MS. Ongeveer 95% van de mensen is drager van EBV en in een klein deel van deze mensen veroorzaakt EBV de ziekte van Pfeiffer.
Lees meer
  • 21-03-2017
Hersennetwerken En Cognitie

Hersennetwerken en cognitie

Bij mensen met MS met cognitieve problemen is de balans tussen de hersennetwerken verstoord, waarbij het rustnetwerk centraler is komen te staan. Dit blijkt uit fMRI-onderzoek van het MS Centrum Amsterdam.
Lees meer
  • 28-02-2017
MS: Receptor Geïdentificeerd

MS: receptor geïdentificeerd

Een onderzoeksgroep heeft een mechanisme ontdekt, dat ervoor zorgt dat het voor T-cellen makkelijker is om de bloed-hersenbarrière te passeren en zo in het centrale zenuwstelsel te komen. Deze ontdekking opent deuren om nieuwe medicijnen te ontwikkelen, die op dit punt van de ziekteontwikkeling ingrijpen.
Lees meer
  • 24-02-2017
Proefdieronderzoek Onder De Loep

Proefdieronderzoek onder de loep

Oostenrijkse onderzoekers hebben in een literatuuroverzicht uiteengezet wat de voordelen en beperkingen zijn van proefdiermodellen. Hun voornaamste conclusie is dat het belangrijk is het juiste model te selecteren om een specifieke onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.
Lees meer
  • 11-11-2016
Humaan Virus Aanwezig In Witte Stof Laesies

Humaan virus aanwezig in witte stof laesies

Onze omgeving speelt mogelijk een rol bij het ontstaan van MS en daarom is er veel onderzoek gedaan naar de invloed van virussen. Nu blijkt een humaan virus, wat verstopt zit in ons DNA, aanwezig te zijn in MS cellen en een negatieve invloed te hebben op ontsteking en remyelinisatie.
Lees meer
  • 27-09-2016
Stamcellen Maken Myeline In Apen MS

Stamcellen maken myeline in apen MS

De voorloper van oligodendrocyten die zijn gemaakt uit stamcellen overleven in de hersenen van apen met een MS-achtige ziekte. Tevens bewegen de cellen naar de laesies in de witte stof waar ze nieuwe myeline aanmaken.
Lees meer
  • 16-09-2016