Cognitieve Achteruitgang Bij MS

Cognitieve achteruitgang bij MS

Veranderingen in sterkte (de dynamiek) van de communicatie tussen hersengebieden is gerelateerd aan verminderd denkvermogen bij mensen met multiple sclerose (MS). Dat blijkt uit onderzoek van Quinten van Geest van het MS Centrum Amsterdam. Hij verdedigde zijn proefschrift op 4 oktober bij Amsterdam UMC.
Overbelasting Van Knooppunten

Overbelasting van knooppunten

Cognitieve problemen bij mensen met MS kunnen verklaard worden door overbelasting van belangrijke knooppunten in de hersenen. Dat blijkt uit onderzoek van Kim Meijer. Meijer promoveerde op 25 juni bij Amsterdam UMC.
MS, Mechanisms Of Myelin Phagocytosis

MS, Mechanisms of myelin phagocytosis

Bij MS wordt het isolerende laagje rondom uitlopers van neuronen, het myeline, aangevallen door de eigen immuuncellen. De immuuncellen binden én ‘eten’ myeline waardoor het neuron deels bloot komt te liggen en de signaaltransductie minder efficiënt verloopt. Promotie: Debbie E.A. Hendrickx - 30 januari 2018
Energiemanagement En Beweeggedrag

Energiemanagement en Beweeggedrag

Een energiemanagement behandeling door de ergotherapeut is niet effectief in het verminderen van vermoeidheid en verbeteren van sociale participatie evenmin als gesprekken met een MS-verpleegkundige bij mensen MS.
Promotie: Lyan Blikman, 14 februari 2018, Erasmus

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie vermindert vermoeidheid bij mensen met MS. Onderzoek naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie (CGT) om vermoeidheid bij mensen met multiple sclerose te verminderen.
Promotie: Lizanne E. van den Akker, 4 juli 2017 VUmc
  • 04/07/2017
Natalizumab En MS-zorg

Natalizumab en MS-zorg

Door het meten van de concentratie van de stof natalizumab in het bloed bij mensen met MS kan een geïndividualiseerd behandelplan voor dit MS-medicijn opgesteld worden.
Promotie: Anke Vennegoor, 30 juni 2017 VUmc
Depressie Bij MS

Depressie bij MS

Uit het promotieonderzoek van Rosa Boeschoten blijkt dat mensen met MS vaak te kampen hebben met depressieve symptomen (35%) of een depressieve stoornis (21%). Haar onderzoek toont ook aan dat de symptomen overeenkomen met die bij mensen zonder MS.
Promotie: Rosa Boeschoten, 3 februari 2017 VUmc
Schade Bij MS Voorkómen

Schade bij MS voorkómen

Promotie van Laura Peferoen aan het VUmc: MS wordt gekenmerkt door ontstekingsplekken in de hersenen en het ruggenmerg. Na bestudering van het ontstaan van ontstekingsplekken (laesies), vond Peferoen aanknopingspunten voor mogelijke nieuwe medicatie.
Promotie: Laura Peferoen, 25 november 2016 VUmc
Verworven Demyeliniserende Syndromen

Verworven demyeliniserende syndromen

Demyeliniserende syndromen (ADS) bestrijken een breed spectrum van inflammatoire demyeliniserende syndromen in het CZS, waarvan MS het meest voorkomende subtype is.
Promotie: Daniëlle van Pelt, 12 oktober 2016 Erasmus MC
Reactive Oxygen Species In MS Pathology

Reactive oxygen species in MS pathology

Lichaamseigen antioxidanten kunnen schadelijke zuurstofdeeltjes die ontstaan bij ontsteking onschadelijk maken. Na celkweek zijn stoffen gevonden die de lichaamseigen antioxidanten in bepaalde hersencellen aanzienlijk verhogen.
Promotie: Jamie Lim, 8 september 2016 VUmc