Veiligheid Van Stamceltransplantatie

Veiligheid van stamceltransplantatie

In Noorwegen hebben onderzoekers gekeken hoe het de mensen de eerste paar jaar na stamceptransplantatie (HSCT) vergaat. Op gevolgen als auto-immuunziekte van de schildklier en uitblijven van menstruatie van vrouwen na, leek de behandeling relatief veilig en effectief.
Bewegen En Restless Leg Syndrome

Bewegen en Restless Leg Syndrome

Een recente studie laat zien dat regelmatig bewegen en hoe vaak en hoe lang je stilzit van invloed zijn op het Restless Leg Syndrome. Veranderingen in het dagelijkse patroon zouden kunnen helpen bij mensen die naast MS ook in milde mate last hebben van RLS.
Tysabri Bij Kinderen

Tysabri bij kinderen

Tysabri bij kinderen met agressieve MS MS bij kinderen (POMS) wordt gekenmerkt door een hoge ontstekingsactiviteit en een agressief verloop. Daarom moet zo vroeg mogelijk een hoog effectieve behandeling worden ingezet. Uit onderzoek is gebleken dat Tysabri hiervoor uitermate geschikt is.

Ozanimod veilig en effectief

Een groep internationale neurowetenschappers heeft onderzoek verricht naar de veiligheid en effectiviteit van ozanimod om na te gaan of dit middel vergeleken met interferon beta-1a, geschikt is als eerstelijns therapie voor mensen met RMS.
Tysabri Kan Minder Vaak Toegediend

Tysabri kan minder vaak toegediend

Onderzoekers vergeleken de werkzaamheid van Tysabri als dit eens per 4 weken (zoals gebruikelijk) of eens per 6 weken wordt toegediend. Zij zagen geen verschil in het aantal schubs en pleiten ervoor om Tysabri minder vaak toe te dienen, om zo het risico op de herseninfectie PML te verlagen.
Natalizumab Bij RRMS

Natalizumab bij RRMS

Vroegtijdig beginnen met het gebruik van natalizumab bij RRMS leidt tot een gunstiger ziekteverloop. Dit suggereert een nieuwe Nederlandse studie.
Effecten Fampridine Bij MS

Effecten Fampridine bij MS

Fampridine (Fampyra) heeft positieve effecten op de mobiliteit (looppatroon), maar ook op andere gebieden. Als de neuroloog oordeelt dat het looppatroon is verbeterd door fampridine, kunnen ook verbeteringen op ander gebied verwacht worden. Dit blijkt uit Duits onderzoek.
Cryotherapie En MS

Cryotherapie en MS

Cryotherapie is het toepassen van (extreme) koude als medische behandeling. Het doel van deze studie is om de effectiviteit van lichaamscryotherapie en fysieke training op het psychologische en algemene welzijn van mensen met MS te evalueren.

Medicatie na je 60e?

Uit dit onderzoek lijkt het erop dat stoppen met Ziekte Modificerende Therapie minimaal effect heeft op uitkomsten in de onderzoeksperiode bij mensen ouder dan 60 jaar.