skip to Main Content

Zwanger willen worden? Stop met interferon

Vrouwen met MS die zwanger willen worden en interferon gebruiken doen er veiligheidshalve verstandig aan, tevoren met die ontstekingsremmer te stoppen. Dit advies gold allang maar is nu in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Neurology herhaald door een Zweeds/Amerikaanse onderzoeksgroep.

De groep is bijgestaan door medici van de farmaceut Serono, de maker van het interferon-beta 1a met de merknaam Rebif. De onderzoekers sluiten niet uit dat vrouwen die MS hebben en interferon blijven gebruiken tijdens hun zwangerschap, daarmee géén grote risico’s lopen, maar menen dat voor een betrouwbare conclusie meer onderzoek nodig is.

De onderzoeksgroep schrijft de medische gegevens te hebben bezien van 3361 vrouwen met MS van wie er 69 zwanger waren geraakt, sommigen ondanks het gebruik van interferon. Van hen namen er 41 nog interferon tot in elk geval kort voor de zwangerschap. Bij die 69 waren er 22 meer dan twee weken voor de zwangerschap gestopt met interferon en 6 die in plaats van interferon een schijnmiddel kregen.

Van de 41 die lang met interferon zijn doorgegaan kregen er 20 een gezonde en voldragen baby. Eén vrouw kreeg haar kind te vroeg, maar dat was wel volledig gezond. Eén vrouw kreeg een kind met een zogeheten waterhoofd (hydrocephalus), een doorgaans erfelijke afwijking die overigens bij 1 op iedere 500 pasgeborenen voorkomt. In 8 gevallen was sprake van een spontane zwangerschapsonderbreking; 9 vrouwen lieten abortus plegen. Eén vrouw kreeg een doodgeboren kind en van één vrouw raakten de onderzoekers het spoor bijster.

De wetenschappers vinden de gevonden complicaties weliswaar iets hoger dan bij gezonde vrouwen, maar niet alarmerend. Tegelijkertijd wijzen zij erop dat van de 22 vrouwen die langer dan twee weken vóór de zwangerschap waren gestopt met interferon, er 20 een voldragen en gezond kind hebben gekregen.

Bron: het blad Neurology; ook te vinden via www.neurology.org

Back To Top