homesitemapcontactA+

@Partnersvan

Mailgroep voor partners

De diagnose MS krijg je nooit alleen. Behalve degene met MS kunnen ook mensen om hen heen behoefte hebben aan lotgenotencontact. Daarom is MSweb met de mailgroep @Partnersvan gestart. Bij een mailgroep vorm je een besloten groep mensen die ervaringen met elkaar uitwisselt.

Als ‘partner van’ heb je vaak extra zorgen en verantwoordelijkheden. Zorgen over de gezondheid van je partner. Zorgen over een eventuele kinderwens of over de gezondheid van de kinderen. En hoe ga je met de buitenwereld om? Hoe kun je het beste rekening houden met de vermoeidheid en beperkingen van je partner? Door vaker thuis te blijven? Door alleen op pad te gaan?

De mailgroep @Partnersvan is voor alle mensen die een partner met MS hebben, ook als de diagnose nog niet definitief is.
Maak alvast kennis met de host van de mailgroep, Nicolette.

Aanmelden

Wil je meedoen aan @Partnersvan vul dan onderstaand formulier in en klik op verzenden. Je krijgt een automatisch antwoord en binnen enkele dagen heet de host van de mailgroep je welkom. Als je gaat meedoen, verklaar je je automatisch akkoord met de spelregels die rechts bij deze pagina staan.
Ben je lid van @partnersvan, en wil je van de lijst verwijderd worden, klik dan hier.

Meld je aan voor @Partnersvan

AanmeldenAfmelden

Reglement

Algemeen

De mailgroep is een activiteit van MSweb. De dagelijkse leiding van de mailgroep ligt bij de host van de mailgroep.

Doelstelling
Het doel van de mailgroep is om de partners van mensen met MS in een besloten groep de mogelijkheid te bieden te communiceren over onderwerpen die zij zelf afspreken.

Reglement

 1. Op de lijst worden berichten en/of reacties op al eerder vermelde berichten gepubliceerd.
 2. Iedere deelnemer is aansprakelijk voor zijn eigen inbreng; er vindt geen ‘screening’ vooraf plaats.
 3. Er wordt voor gewaakt dat de normale fatsoensregels in acht worden genomen. Dit houdt ondermeer in dat je je medegebruikers niet mag beledigen en dat er wordt gediscussieerd binnen de doelstelling van de mailgroep. De deelnemers van de mailgroep bepalen onderling over welke onderwerpen zal worden gepraat.
 4. Gebruik bij voorkeur je eigen naam, al is een schuilnaam niet verboden. Zorg er wel voor dat je steeds herkenbaar blijft voor de groep.
 5. Heb respect voor de privacy van de deelnemers en gebruik de inhoud van de mailgroep niet voor andere doeleinden, tenzij met toestemming van de groep.
 6. Het is niet toegestaan attachments, grafische of muziekbestanden mee te sturen.
 7. De verantwoordelijke leiding van de mailgroep berust bij de host. De host kan een co-host aanstellen en spreekt daarmee een taakverdeling af.
 8. De host zorgt ervoor dat de spelregels gehandhaafd blijven. Zij of hij spreekt een deelnemer die zich niet aan de regels houdt, op zijn of haar gedrag aan of kan in het uiterste geval een deelnemer van de lijst verwijderen.
 9. Een deelnemer die het niet eens is met de verwijdering kan in beroep gaan bij de redactie van MSweb. De redactie zal zowel de deelnemer als de host de gelegenheid geven zijn standpunt toe te lichten.
 10. Bij geschillen tussen host en co-host arbitreert de redactie. Bij geschillen tussen de host, co-host en redactie, arbitreert het bestuur van de Stichting Vrienden MSweb.
 11. Door deelname aan een mailgroep verklaren de deelnemers zich automatisch akkoord met deze spelregels.