homesitemapcontactA+

Diagnose MS

Fp Groot Diagnose

De diagnose is: multiple sclerose (MS)

Multiple sclerose is een diagnose die veel bij mensen teweeg kan brengen. Het is vaak een lange en onzekere zoektocht naar een definitieve diagnose. Veel klachten die bij MS voorkomen kunnen het gevolg zijn van een andere aandoening. Bovendien verdwijnen klachten vaak weer waardoor het probleem lijkt te zijn opgelost. De (huis-)artsen zijn vaak voorzichtig met onderzoek naar de mogelijke diagnose MS en stellen voor ‘het nog maar even aan te zien’.

MRIDe diagnose is ook moeilijk, want de klachten en verschijnselen kunnen per persoon veel verschillen. MS begint bijvoorbeeld vaak met een oogzenuwontsteking. Maar lang niet iedereen met een oogzenuwontsteking krijgt MS. Wel zijn er tegenwoordig hulponderzoeken om de diagnose te vereenvoudigen, zoals magnetic resonance imaging (MRI) en onderzoek van het ruggenmergvocht.

Ook hele simpele zaken kunnen een aanwijzing zijn voor de diagnose. Soms is de eerste klacht bij MS het optreden van prikkelingen in de hand. Maar dit kan ook het gevolg zijn van een andere aandoening, zoals een beklemde zenuw in de pols. Er zijn dus allerlei verschijnselen die op MS kunnen wijzen. Maar dergelijke verschijnselen kunnen ook op andere ziekten wijzen. Om aan te tonen dat er inderdaad sprake is van MS hanteert de arts de volgende regels:

Wanneer diagnose MS?

  • Aan de hand van klachten en afwijkingen of als op een MRI minstens twee afwijkende plekken (laesies) op specifieke locaties in de hersenen en/of het ruggenmerg aangetoond worden;
  • De ziekte gepaard gaat met minstens twee terugvallen (relapsen, schub) en verbeteringen (remissies). Bij die mensen waarbij geen relapsen en remissies optreden moet een jaar lang een geleidelijke verslechtering merkbaar zijn;
  • Bij mensen waarbij geen relapses en remissies optreden moet een jaar lang geleidelijke verslechtering merkbaar zijn. Dan is de diagnose Primair Progressieve MS. Ondersteunend aan de diagnose: laesies op de MRI en een positieve liquortest (ruggenmergvocht);
  • Er mogen geen andere ziekten zijn die de klachten beter kunnen verklaren dan MS.

Is aan bovenstaande voorwaarden voldaan, dan is de diagnose ‘zekere MS’. Wordt aan een deel van de voorwaarden (nog) niet voldaan, dan is de diagnose ‘mogelijk MS’.

Bovenstaande criteria zijn in 2005 door een internationale groep neurologen vastgesteld en in 2010 nog iets verder verduidelijkt. Meer hierover in Meer over MS >> Diagnose.

Als je twijfelt aan de diagnose is een second opinion mogelijk. In Nederland zijn een aantal in MS gespecialiseerde Academische Centra en ziekenhuizen waar verpleegkundigen werken met een MS-specialisatie. De adressen hiervan kun je vinden op de Zorgkaart MS Nederland.

Verloop van MS

Er zijn verschillende vormen van MS. De vorm die het meest voorkomt is relapsing remitting multiple sclerose (RR MS)

Relapsing Remitting Multiple Sclerose (RR MS)

Bij deze vorm van MS treden vrij plotselinge verslechteringen van de ziekte op. Zo’n verergering of aanval noem je ook wel relaps, schub, exacerbatie, of opstoot. MS begint meestal (bij 80 procent van de mensen met MS) met zo’n aanval. Gemiddeld houdt een Schub een aantal weken aan en verdwijnt dan weer langzaam. Veel mensen herstellen vrijwel volledig, een deel houdt nog duidelijke klachten over. Dit herstel heet een remissie. Doordat er relapsen en remissies optreden spreek je van relapsing-remitting MS. Het aantal MS-aanvallen dat kan optreden, verschilt per persoon. Bovendien kan het verloop van MS per persoon erg verschillen. Een klein aantal mensen krijgt heel af en toe een aanval, herstelt daarvan en daar blijft het dan bij.

Secondair Progressieve Multiple Sclerose (SP MS)

Na een aantal jaren houden de relapsen en remissies bij een groot aantal mensen die RR MS hebben op. In plaats daarvan treedt er een verdere geleidelijke achteruitgang op. De RR MS gaat dan over in de secundair progressieve vorm van MS (SPMS).

Primair Progressieve Multiple Sclerose (PP MS)

Met name bij mensen die pas op wat oudere leeftijd MS krijgen, kan MS zich manifesteren door een geleidelijke verslechtering zonder dat zich MS-aanvallen voordoen. De verschijnselen zijn in het begin met name loopstoornissen, krachtsverlies en spasticiteit. Deze vorm van MS kan soms tijdelijk stilstaan en soms tijdelijk wat sneller achteruitgaan.

Benigne of Maligne MS

Bij iemand die na een langere periode nog steeds weinig klachten heeft en bij wie de MRI-afwijkingen stabiel blijven, kan je na een tijd voorzichtig over goedaardige of benigne MS spreken. Maar je bent nooit helemaal zeker of MS zich goedaardig zal blijven gedragen.

Bij een klein aantal mensen heeft MS een snel en kwaadaardig verloop. De ziekte verslechtert de gezondheidstoestand in razend snel tempo. Dan spreek je over kwaadaardige of maligne MS.

Zie voor meer informatie over de diagnose de rubriek Meer over MS >> Diagnose

Ziekte van Devic of NMO

De ziekte van Devic, ook wel Neuro Myelitis Optica (NMO) genoemd is ofwel een zeldzame en aan MS verwante ziekte of een ernstige vorm van MS. De geleerden zijn daar nog niet helemaal uit. Kenmerkend voor de ziekte van Devic is een combinatie van oogzenuwontsteking met ruggenmergontsteking. Kenmerkend is dat de ontsteking in het ruggenmerg erg groot is terwijl de voor MS kenmerkende ontstekingen in de hersenen juist ontbreken. Symptomen van de ziekte van Devic en MS zijn grotendeels overeenkomstig en daarom komen verkeerde diagnoses waarschijnlijk regelmatig voor.

Meer informatie op www.erasmusmc.nl, website van het Erasmus MC Rotterdam.

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel. Meldt fouten of tekortkomingen aan: info@msweb.nl 

LET OP:
De informatie op MSweb is niet bedoeld ter vervanging
van een medisch consult. Raadpleeg voor het krijgen van een diagnose of behandeling altijd een arts.
Zie ook onze Disclaimer
.

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *